Budowa nawierzchni ulic i chodników, budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej i oświetlenia ulicznegowej